บทความเดิม ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
บทความเดิมของพระสมเด็จดอทเน็ต ตั้งแต่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนถึง ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
» เรื่องเล่าวันนี้
อารัมภบทที่เล่าให้ฟังว่า วันนี้จะสนทนาเรื่องใดบ้าง ทั้งอาจแนบข่าวสารหรือความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของผู้ทำเว็บ
» ประวัติพระ – ประวัติศาสตร์
กล่าวถึงประวัติพระและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าใจถึงพระเครื่องแต่ละองค์ที่นำเสนอว่ามีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ยุคนั้นอย่างไร
» ถอดรหัสพระสมเด็จ
พระสมเด็จวัดระฆังเป็นพระดั้งเดิมรุ่นแรกที่ทำขึ้น มีความหลากหลายและน่าสนใจที่จะศึกษาให้รู้ซึ้งถึงนัยยะแห่งการสร้างและความเป็นมา
» พระพิมพ์ปรกโพธิ์
ท่านจะเห็นความหลากหลายของพระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ ที่เป็นปริศนาคู่วงการพระเครื่องมาตลอด และจัดได้ว่ามีความนิยมไม่แพ้พิมพ์ประธาน
» สวย แปลก หายาก
บทความนี้นำเสนอพระพุทธรูปพระเครื่องและเครื่องรางที่สวย แปลก และหายาก ให้ผู้อ่านได้ชมเป็นขวัญตา รวมทั้งประวัติความเป็นมาแบบย่อ ๆ
» เสน่ห์พระเนื้อผง
เพื่อให้การศึกษาพระสมเด็จให้สมบูรณ์ "เนื้อพระ" จะเป็นจุดสำคัญในการพิจารณาพระสมเด็จ และจะเป็นสิ่งที่คนชอบพระสมเด็จมีความสุขที่สุดในการส่องดูรายละเอียด
» เรื่องเก่าเล่าใหม่
เรื่องเก่าเล่าใหม่ได้คัดลอกบทความตามหนังสือพระรุ่นเก่าโดยไม่ตัดตอน เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเข้าใจของนักเขียนรุ่นเก่าที่สนใจในการสะสมพระเครื่อง
» ปฏิบัติการล่าความจริงพระสมเด็จ
Prasomdej CSI (Case Study Investigation)