พระพิมพ์ปรกโพธิ์ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓
หน้า 1 2 3
๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงปู่คำ องค์ที่ ๖

กล่าวนำ
    จะเห็นได้ว่าแม้ผู้ทำจะอ้างถึงพิมพ์ทรงของหลวงปู่คำที่ลงในหนังสือสมเด็จโต แต่ก็มิได้ใช้คำอธิบายตามที่ปรากฏในหนังสือ ก็เพราะว่า แม้หนังสือเล่มนี้จะมีรายละเอียดพิมพ์ทรง ประวัติการสร้าง รวมทั้งชื่อของช่างผู้แกะพิมพ์ ผู้ทำก็มิใช่จะเห็นด้วยทั้งหมด
    ยกตัวอย่างพิมพ์ทรงนี้ หนังสือ สมเด็จโต หน้า ๓๒๖ บอกว่า "หลวงวิจารณ์เจียรนัยเป็นผู้แกะพิมพ์ถวายเป็นพิมพ์สุดท้ายของพระพิมพ์ปรกโพธิ์" เพราะสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๒ และ ๒๔๑๓
    ผู้ทำไม่เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น

ประการที่ ๑ ไม่ใช่หลวงวิจารณ์เจียรนัย เนื่องจาก
    ๑. ศิลปะการแกะพิมพ์ของหลวงวิจารณ์เจียรนัยมีความอ่อนช้อยและสวยงามกว่านี้
    ๒. พิมพ์หลวงวิจารณ์เจียรนัยมีสัญลักษณ์ที่กรอบกระจกอยู่ติดกับซุ้มโดยเฉพาะซุ้มซ้าย พิมพ์นี้กรอบกระจกอยู่ห่างซุ้มทั้งสองข้างมาก จึงน่าเป็นฝีมือของช่างในยุคสอง ไม่ใช่ยุคสามของหลวงวิจารณ์
    ๓. พุทธศิลป์ของหลวงวิจารณ์มีความชัดเจนว่าเป็นศิลปะของพระพุทธรูปสมัยใด พิมพ์นี้ไม่ได้มีศิลปะที่ชัดเจนของพระพุทธรูปยุคใดให้เห็น น่าจะเป็นช่างชาวบ้านหรือช่างสิบหมู่ที่ไม่เข้าถึงพุทธศิลป์ของพระพุทธรูปลึกซึ้ง
    ๔. พิมพ์ทรงไม่ชัดเจนมีเกตุมาลาแบบพิมพ์เกศบัวตูม แต่ตักและขาเป็นแบบพิมพ์เจดีย์ หูสั้นและโค้งไม่มาก ไม่รับกับหน้าที่กลมใหญ่ ลำตัวเป็นแบบอกวี เอวเล็ก ไม่สง่างามและไม่มีลักษณะ "อกราชสีห์" ของพระพุทธรูป

ประการที่ ๒ ไม่ใช่พิมพ์ยุคสุดท้ายของพระพิมพ์ปรกโพธิ์
    ๑. พิมพ์ทรงที่ไม่มีกรอบกระจกหรือกรอบกระจกห่างซุ้มเป็นสัญลักษณ์ของยุคสอง ไม่ใช่ยุคสาม คือน่าจะก่อนสมเด็จโตมาเป็นเจ้าอาวาสวัดระฆัง ในพ.ศ. ๒๔๐๙
    ๒. ลักษณะการแกะใบโพธิ์เป็นแบบโพธิ์เลื้อย ซึ่งไม่ใช่ใบโพธิ์ จึงควรเป็นพระปรกโพธิ์ยุคแรก ๆ ที่ช่างทดลองพิมพ์ทรง
    ๓. ใบหน้ากลม แต่ไม่ใช่แบบเม็ดพริกไทย ใหญ่และอูมกว่าพิมพ์อื่น ๆ และไม่ใช่ลักษณะใบหน้าองค์พระของหลวงวิจารย์
    ๔. แต่ไม่ได้เป็นแบบเกตุมาลาสองขยัก จะเห็นได้ว่าเกตุมาลาแยกจากเปลวเพลิงรัศมี ไม่ต่อเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกัน

สรุป น่าจะเป็นฝีมือช่างชาวบ้านหรือช่างสิบหมู่ในยุคสอง

    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหน้า
    อกวี เอวเล็ก ไม่ใช่ "อกราชสีห์" ของพระพุทธรูป
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหลัง

ข้อมูลจำเพาะ
    กรอบ		กว้าง ๒.๓๕ ซม. ยาว ๓.๖๗ ซม. หนา ๐.๕๐ ซม.
    ซุ้ม			กว้าง ๒.๐ ซม. ยาว ๓.๒๔ ซม.
    น้ำหนัก		๗.๓ กรัม
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    การวัดมิติ

การจำแนกพิมพ์ทรง
    เป็นแบบพิมพ์ผสม ระหว่างพิมพ์เกศบัวตูมและพิมพ์เจดีย์ มีเกตุมาลาและเส้นแซม ๒ เส้น แบบพิมพ์เกศบัวตูม แต่ตักและเข่าเป็นแท่ง ไมเห็นขาซ้ายแล่บ แบบพิมพ์เจดีย์

๑. ใบโพธิ์
เป็นแบบโพธิ์เลื่อย คือใบโพธิ์ทุกใบจะวางเฉียง ๆ และไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เหมือนพิมพ์อื่นที่ใบโพธิ์จะตรงบ้าง เฉียงบ้าง ตามยาวบ้าง ตามขวางบ้าง จำนวนใบโพธิ์ด้านซ้ายเห็นรางเลือน แต่น่าจะเท่ากับด้านขวาที่เห็นชัดกว่า
  ด้านซ้าย ด้านขวา
ด้านบน
ด้านกลาง
ด้านล่าง
รวม
๒. องค์พระ เป็นแบบผสมระหว่างพิมพ์เกศบัวตูมและพิมพ์เจดีย์ ๓. โพธิ์บัลลังก์ ลักษณะ แบบมาตรฐาน ชั้นบน ฐานหมอน ชั้นกลาง ฐานสิงห์ ชั้นล่าง ฐานหน้ากระดานตัดเฉียง prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต การจำแนกพิมพ์ เอกลักษณ์หลัก ๑. เกตุเป็นแบบเกตุมาลาต่อยอดขึ้นไปเป็นเปลวงเพลิงรัศมี ๒. หน้ากลมใหญ่ ๓. ไหล่ตรง แขนสองข้างทิ้งตรง หักข้อศอกต่ำทำให้ช่วงมือประสานค่อนข้างราบ ศอกขวาอยู่สูงกว่าศอกซ้าย ๔. อกไหล่ เอว เล็กคอด ๕. ตักและเข่าค่อนข้างตรง ใต้ตักมีเส้นแซม ๖. ฐานชั้นบนเป็นฐานหมอน มีเส้นแซมใต้ฐานราง ๆ ๗. ฐานชั้นกลางเป็นฐานสิงห์ ๘. ฐานชั้นล่างเป็นฐานหน้ากระดานตัดเฉียง เห็นร่องจากลวดกันลายบาง ๆ prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์หลัก เอกลักษณ์รอง จะปรากฏเฉพาะพิมพ์ที่คมชัด ๑. หูเรียว บาง โค้งน้อย ๆ ๒. เส้นสังฆาฏิเป็นร่องยาวจรดท้องน้อย จากไหล่ซ้ายมีเส้นสังฆาฏิบาง ๆ วิ่งเข้าหาซอกแขนขวา ๓. ฐานชั้นล่างปลายด้านขวาแหลมมีติ่งเล็ก ๆ วิ่งเข้าหาซุ้ม prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์รอง ระดับความยากในการเสาะหา ๔ ดาว **** หายากมาก
๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงปู่คำ องค์ที่ ๕

กล่าวนำ
    พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์องค์นี้ปรากฏในหนังสือสมเด็จโต ของคุณแฉล้ม โชติช่วง และคุณมนัส ยอขันธ์ หน้า ๓๒๓ และเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันกับที่ลงในหนังสือข้อสังเกตพระเครื่องสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี เล่ม ๑ ของเทพศรี หน้า ๑๕๓
    พิมพ์ทรงนี้ เทพศรีบอกไว้ในหน้า ๑๕๒ ว่ายังไม่พบองค์ที่ ๒ และเป็นพิมพ์ที่หายากมาก ๆ ผู้ทำเองเห็นพิมพ์นี้ที่นักสะสมพระสมเด็จท่านหนึ่ง ซึ่งชำนาญทางด้านซื้อขายพระสมเด็จโดยตรง จึงได้ยืมมาถ่ายรูปให้ผู้อ่านได้ชม
    เทพศรีพูดก็มีเหตุผล ว่าไปแล้วพิมพ์นี้องค์พระดูจะเป็นลูกผสมระหว่างพิมพ์เกศบัวตูมและพิมพ์ฐานคู่ ไม่นับหน้าตักที่เห็นชัดว่าเป็นแบบหน้าตัดของเกศบัวตูมที่เห็น ขาซ้ายวางซ้อนใต้ขาขวามาพบกับเส้นแซมใต้ตัก นอกนั้นพิมพ์ทรงจะเหมือนพิมพ์ฐานคู่ทุกอย่าง ไม่ว่าเศียรองค์พระที่มีเกศแบบเกศปลี คือโคนหนาปลายแหลม สังฆาฏิเป็นร่องตรงและยาวมาถึงมือ หัวไหล่ วงแขน ช่วงศอก และความลาดเอียงไปหามือที่ประสานสมาธิ รวมทั้งฐานทั้งสามและเส้นแซม เป็นลักษณะของพิมพ์ฐานคู่มากกว่าที่จะเป็นพิมพ์เกศบัวตูม
    เอาเป็นว่าพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์ เกศบัวตูมแบบฐานคู่ก็แล้วกัน
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหน้า
    
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหลัง

ข้อมูลจำเพาะ
    กรอบ		กว้าง ๒.๓๔ซ.ม. ยาว ๓.๔๖ซ.ม. หนา ๐.๕๑ ซ.ม.
    ซุ้ม			กว้าง ๑.๙๒ ซ.ม. ยาว ๓.๐๓ ซ.ม.
    น้ำหนัก		๘.๐ กรัม
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    การวัดมิติ

การจำแนกพิมพ์ทรง
พิมพ์ทรงนี้เป็นแบบผสมระหว่างพิมพ์เกศบัวตูมกับพิมพ์ฐานคู่ ที่ตัดห่างกรอบกระจกแบบพิมพ์วัดเกศไชโย ก็เป็นไปตามที่เทพศรีอธิบายไว้ในหน้า ๑๕๒ ว่า "เป็นพิมพ์ปลายสมัยที่ ๒ ช่างที่ออกแบบแกะแม่พิมพ์เป็นช่างสิบหมู่สายวังหน้า แต่ไม่ทราบว่าใคร" เพราะพุทธศิลป์ไม่เหมือนพระพิมพ์ปรกโพธิ์องค์อื่น ๆ พิมพ์ทรงและการขัดขอบห่างให้เห็นกรอบกระจกมีเอกลักษณ์ของตัวเอง

๑. ใบโพธิ์
  ด้านซ้าย ด้านขวา
ด้านบน
ด้านกลาง
ด้านล่าง
รวม
๒. องค์พระ เป็นแบบเกศบัวตูมที่มีฐานเรียงเป็นคู่แบบฐานคู่ ๓. โพธิบัลลังก์ ลักษณะฐาน แบบ ๓ ชั้นประยุกต์ ชั้นบน ฐานหมอน ชั้นกลาง ฐานสิงห์ ชั้นล่าง ฐานรางน้ำเฉียง prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต การจำแนกพิมพ์ เอกลักษณ์หลัก พิมพ์นี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาก กรอบกระจกแบบพิมพ์วัดเกศไชโยและฐานชั้นล่างซึ่งเป็นฐาน รางน้ำแบบเดียวกับพิมพ์ด้าย เห็นได้ชัด ๑. เกศเป็นแบบเกศปลี ๒. หน้าเป็นรูปไข่ ๓. หูทั้งสองข้างงอนยาวจดบ่า ๔. หน้าตักเป็นแบบนั่งสมาธิ เห็นขาซ้ายใต้ขาขวาและปลายเท้าซ้ายต่อกับเส้นแซมใต้ตัก ๕. ฐานชั้นล่างเป็นฐานรางน้ำตัดเฉียง ๖. มีกรอบกระจกแบบพิมพ์วัดเกศ prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์หลัก เอกลักษณ์รอง จะพบได้ในพิมพ์ที่ติดชัด ๑. เกศเอียงไปทางขวา ยาวไม่ถึงเส้นซุ้ม ๒. คางแหลม คอเรียวสั้น ๓. ไหล่ขวาตั้งตรง แขนขวาทอดตรงก่อนจะโค้งบริเวณปลายศอก ๔. เส้นแซมใต้ฐานชั้นบนเอียงจากขวามาซ้าย prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์รอง ระดับความยากในการเสาะหา ๕ ดาว ***** หายากสุด ๆ
๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงปู่คำ องค์ที่ ๔

กล่าวนำ
    ตั้งแต่ยุคสองของการสร้างพระสมเด็จของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นต้นมา พิมพ์ทรงเริ่มลงตัวที่สี่เหลี่ยมชิ้นฟักที่มีสัดส่วนซุ้มประมาณ ๓ ต่อ ๒ ก็คือความสูง ๓ ส่วน ความกว้าง ๒ ส่วน
    จะเห็นว่าพิมพ์ทรงจะเป็นแบบองค์พระอยู่ในซุ้มครอบแก้วบนฐาน ๓ ชั้นหลังเรียบ ยกเว้นอยู่ ๒ พิมพ์ก็คือพิมพ์อกครุฑเศียรบาตรที่ไม่มีเส้นซุ้มและพิมพ์ปรกโพธิ์ที่มีใบโพธิ์บริเวณรอบเศียรองค์พระ
    พิมพ์ปรกโพธิ์นั้นส่วนใหญ่องค์พระจะเป็นแบบพิมพ์เกศบัวตูมก็คือจะมีเกตุมาลาและเปลวเพลิงรัศมี ซึ่งเป็นข้อยกเว้นของพิมพ์พระสมเด็จที่พุทธศิลป์เป็นแบบพระสัมพุทธพรรณีที่ไม่มีเกตุมาลาตามสมัยนิยมยุคนั้น
    สำหรับองค์ที่ ๕ เป็นพระพิมพ์ปรกโพธิ์ที่ไม่เห็นกันบ่อยนัก เพราะองค์พระเป็นแบบพิมพ์เจดีย์ไม่มีเกตุมาลา ใบโพธิ์เป็นแบบโพธิ์ตุ่ม ไม่มีโพธิ์กลุ่มกลาง ฐานทั้ง ๓ ฐานเป็นฐานหมอนทั้งหมด
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหน้า
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหลัง

ข้อมูลจำเพาะ
    กรอบ		กว้าง ๒.๓๐ ซ.ม. ยาว ๓.๕๒ ซ.ม. หนา 0.๔๔ ซ.ม.
    ซุ้ม			กว้าง ๒.๐๖ ซ.ม. ยาว ๓.๑๘ ซ.ม.
    น้ำหนัก		๗.๑ กรัม
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    การวัดมิติ

การจำแนกพิมพ์ทรง
    เป็นแบบพิมพ์เจดีย์ ดูได้จากเศียรองค์พระไม่มีเกตุมาลา ขาซ้ายและขวาอยู่รวมกันไม่เห็นขาซ้ายแล่บ และข้อศอกซ้ายไม่มีเส้นชายจีวร

๑. ใบโพธิ์
  ด้านซ้าย ด้านขวา
ด้านบน
ด้านกลาง - -
ด้านล่าง
รวม
๒. องค์พระ เป็นแบบพิมพ์เจดีย์ ๓.โพธิบัลลังก์ ลักษณะฐาน เป็นฐานหมอนทั้ง ๓ ฐาน ชั้นบน ฐานหมอน ชั้นกลาง ฐานหมอน ชั้นล่าง ฐานหมอน prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต การจำแนกพิมพ์ เอกลักษณ์หลัก ๑. หน้าเป็นรูปไข่ ๒. หัวไหล่โค้งมน แขนทั้งสองข้างทิ้งตรง ศอกขวาอยู่สูงกว่าด้านซ้าย ลาดโค้งทั้งสองข้างมาหามือประสานหน้าตัก ๓. เข่า ๒ ข้าง ค่อนข้างตรง ไม่เห็นเส้นขาขวากับขาซ้าย ไม่มีเส้นแซมใต้ตัก ๔. ฐานชั้นบนเป็นฐานหมอน ๕. ฐานชั้นล่างเป็นฐานหมอน prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์หลัก เอกลักษณ์รอง จะปรากฏให้เห็นเฉพาะพิมพ์ที่คมชัด องค์นี้มีคราบรักเก่าปกคลุม ทำให้สังเกตเอกลักษณ์รองได้ไม่มากนัก ๑. โพธิ์ตุ่มมีขนาดไม่เท่ากัน ๒. เส้นสังฆาฏิวิ่งหาซอกแขนขวาเห็นลาง ๆ ๓. ฐานชั้นล่างปลายจะมนเฉียงนิด ๆ prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์รอง ระดับความยากในการเสาะหา ๔ ดาว ***** หายากมาก
๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงปู่คำ องค์ที่ ๓

กล่าวนำ
    พิมพ์ของพระสมเด็จปรกโพธิ์องค์นี้เห็นได้บ่อยที่สุด เพราะเป็นพิมพ์ทรงเดียวกับพิมพ์ปรกโพธิ์ของวัดใหม่อมตรส ตั้งแต่รุ่นที่สร้างปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา วัดมฤคทายวันยังเอาพระพิมพ์นี้ไปใช้ ขาดแต่สายวัดระฆังเท่านั้นที่ไม่เห็นพิมพ์นี้
    การที่พระสมเด็จรุ่นหลังใช้พิมพ์ทรงที่เลียนแบบ พิมพ์มาตรฐาน ก็เป็นตัวชี้ถึงช่างผู้แกะพิมพ์ว่าชื่นชอบในพุทธศิลป์ขององค์ต้นแบบ อีกทั้งเป็นการสืบสานมรดกแห่งศิลป์เฉพาะตัวของวัดนั้นซึ่งถ่ายทอดมาในพิมพ์ทรงที่สวยงามและได้รับความนิยม
    การที่จะสันนิษฐานว่าพิมพ์ทรงต้นแบบมีจริงและเป็นของสมเด็จโตหรือเปล่า ก็สามารถให้ตรรกะเยี่ยงนี้เป็นคำกล่าวอ้างอิงได้
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหน้า
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหลัง
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    เทียบกับบางขุนพรหม ๐๙

ข้อมูลจำเพาะ
    พระสมเด็จปรกโพธิ์พิมพ์นี้เป็นพระค่อนข้างเล็ก และน้ำหนักน้อยกว่าพิมพ์อื่น ๆ
    กรอบ		กว้าง ๒.๑๖ ซ.ม.  ยาว ๓.๓๔ ซ.ม. หนา ๐.๕๖ ซ.ม.
    ซุ้ม			กว้าง ๑.๙๑ ซ.ม.   ยาว ๓.๐๖ ซ.ม. 
    น้ำหนัก		๕.๗ กรัม

    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    การวัดมิติ

การจำแนกพิมพ์ทรง
    เป็นแบบเกศบัวตูมประยุกต์ ดูได้จากขาซ้ายที่แยกห่างจากขาขวาเป็นร่องเห็นได้ชัดยาวถึงมือ
    ๑. ใบโพธิ์
  ด้านซ้าย ด้านขวา
ด้านบน
ด้านกลาง
ด้านล่าง
รวม
๒. องค์พระ เป็นแบบเกศบัวตูมประยุกต์ เห็นขาซ้ายและขาขวาวางซ้อนกันชัดเจน ๓. โพธิ์บัลลังก์ ลักษณะฐาน แบบมาตรฐาน ชั้นบน ฐานหมอน ชั้นกลาง ฐานสิงห์ ชั้นล่าง ฐานหน้ากระดานตัดเฉียง prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต การจำแนกพิมพ์ เอกลักษณ์หลัก เอกลักษณ์หลักที่สำคัญที่สุดของพิมพ์นี้ คือ ใบหน้าที่เป็นแบบผลมะตูม ไม่ใช่หน้ากลมเม็ดพริกไทยหรือหน้ารูปไข่ และพุทธศิลป์ที่อ่อนช้อยสวยงามผิดจากพิมพ์อื่น ๆ ที่คล้ายกัน น่าจะเป็นช่างหลวงผู้แกะพิมพ์ไม่ใช่ช่างชาวบ้าน ๑. ใบหน้าเป็นแบบผลมะตูม คือเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูลบมุม ๒. เกตุเป็นแบบเกตุมาลาสองขยัก คือมีเกตุมาลาและเปลวเพลิงรัศมี ๓. หัวไหล่โค้งมน แขนขวาทิ้งตรง แขนซ้ายลาดโค้งน้อย ๆ ๔. สังฆาฏิเห็นลาง ๆ ทั้งเส้นที่ลงมาหาท้องน้อยและปลายที่ตวัดไปหาซอกแขนขวา ๕. หน้าตักขัดสมาธิราบ ขวาทับซ้าย ขาซ้ายเห็นถึงบริเวณมือ ๖. เส้นแซมใต้ตักเรียวคม สมทบกับขาซ้าย ๗. ฐานชั้นบนเป็นฐานหมอน ๘. ฐานชั้นกลางเป็นฐานคมขวาน ปลายทั้งสองเป็นฐานสิงห์ ๙. ฐานชั้นล่างเป็นฐานหน้ากระดานตัดเฉียง เห็นลวดกันลายลาง ๆ prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์หลัก เอกลักษณ์รอง จะปรากฎให้เห็นเฉพาะพระที่ตัดพิมพ์ชัด ๆ องค์นี้ตัดพิมพ่อนข้างตื้น ทำให้ไม่ปรากฎเอกลักษณ์รองให้สังเกตได้ ๑. หูซ้ายและขวายาวจรดบ่า ๒. เส้นแซมใต้ตัก ม้วนลงหาฐานชั้นบนทั้งสองข้าง ๓. เส้นแซมใต้ฐาน ม้วนลงหาฐานชั้นกลาง prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์รอง ระดับความยากในการเสาะหา ๓ ดาว *** หายาก
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์ หลวงปู่คำ องค์ที่ ๒

กล่าวนำ
    พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์พิมพ์นี้หาได้ไม่ยากนัก เพราะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่คนทั่วไปมักสับสนกับพิมพ์ของหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหาร เพราะมีพิมพ์ทรงคล้ายกัน ถึงดูจากรูปถ่ายจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วมีขนาดต่างกันมาก องค์หลวงปู่ภูจะเล็กกว่ามาก
    คนที่ไม่คุ้นกับพระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์มักจะมองข้ามพิมพ์นี้ เพราะไม่รู้จักที่มา ถ้าถามคนขายพระว่าเป็นพระพิมพ์อะไรแล้วได้รับคำตอบว่าเป็นพระหลวงปู่ภู ก็จะไม่เชื่อและตีว่าเป็นพระไม่แท้ เพราะขนาด เนื้อ และการตัดขอบจะไม่ใช่แบบหลวงปู่ภู
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหน้า
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    ด้านหลัง
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    เทียบกับหลวงปู่ภู

ข้อมูลจำเพาะ
    มิติ
    กรอบ		กว้าว ๑.๔๒ ซ.ม. ยาว ๓.๖๒ซ.ม.   หนา ๐.๕๒ ซ.ม.
    ซุ้ม			กว้าง ๒.๑ ซ.ม.   ยาว ๓.๑๔ ซ.ม.
    น้ำหนัก		๗.๓ กรัม
    prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต
    การวัดมิติ

การจำแนกพิมพ์ทรง
    พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์นี้ เป็นแบบเกศบัวตูมมาตรฐาน ดูได้จากการที่องค์พระขัดสมาธิเพชร เห็นขาข้างซ้ายแลบออกมา การจำแนกพิมพ์ทรงเป็นไปดังนี้

๑. ใบโพธิ์
  ด้านซ้าย ด้านขวา
ด้านบน
ด้านกลาง
ด้านล่าง
รวม
๒. องค์พระ เป็นแบบเกศบัวตูมมาตรฐาน แต่การนั่งเป็นแบบขัดสมาธิเพชร เห็นขาซ้ายแลบ ๓. โพธิ์บัลลังก์ จำนวนฐาน ๓ ชั้น ลักษณะฐาน แบบมาตรฐาน ชั้นบน ฐานหมอน ชั้นกลาง ฐานสิงห์ ชั้นล่าง ฐานหน้ากระดานตัดเฉียง prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต การจำแนกพิมพ์ เอกลักษณ์หลัก ๑. ใบหน้ากลมแบบเม็ดพริกไทย ๒. เกตุเป็นแบบเกตุมาลา ไม่เหมือนพิมพ์อื่นที่เป็นแบบ พระสัมพุทธพรรณี จากเกตุมาลาจะต่อยอดขึ้นไปเป็นเปลวเพลิงรัศมีค่อนข้างสั้น ไม่จดซุ้ม ๓. หัวไหล่มนโค้ง แขนทั้งสองทอดค่อนข้างตรงมาหาข้อศอก จากนั้นโค้งน้อยๆ ค่อนข้างราบไปหามือทั้งสองในท่าสมาธิ ๔. สังฆาฏิคมชัด เห็นร่องชัดเจนจนถึงท้องน้อย ไม่ปรากฏเส้นสังฆาฏิที่โค้งเข้าหาซอกเเขนขวา ๕. หน้าตักเป็นแบบขัดสมาธิเพชร ไม่เหมือนพิมพ์เกศบัวตูมวัดระฆังทั่วไปที่เป็นแบบขัดสมาธิราบ ขาซ้ายอยู่บน ขาขวาอยู่ล่าง เข่าขวาแสดงขาขวา เข่าซ้ายแสดงทั้งขาซ้ายและเข่าขวา ทำให้เข่าซ้ายหนากว่าเข่าขวา ๖. เส้นแซมใต้ตักเป็นเส้นตรง เรียวคม ไม่ต่อเชื่อมกับขาซ้ายที่แล่บออก ๗. ฐานชั้นบนเป็นฐานหมอน ปลายทั้งสองข้างงอนขึ้นเล็กน้อยรับกับหน้าตัก ๘. ฐานชั้นกลางเป็นฐานคมขวาน ปลายทั้งสองข้างเป็นแบบฐานสิงห์ ๙. ฐานชั้นล่างเป็นฐานหน้ากระดานตัดเฉียง มีร่องเล็กๆค่อนข้างลึกยาวตลอด prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์หลัก เอกลักษณ์รอง ปรากฏให้เห็นเฉพาะองค์ที่ตัดพิมพ์ชัดๆ พระองค์อื่นๆโดยทั่วไปอาจเห็นบ้างเป็นบางแห่ง ไม่ครบตามที่แสดงไว้ข้างล่าง ๑. ปลายหูซ้ายโค้งงอนมาพบกับหัวไหล่ซ้าย หูข้างขวาปลายค่อนข้างตรง ๒. ปลายสังฆาฏิทั้งสองข้างโค้งเข้าหามือที่ประสานสมาธิ ๓. ปลายขาซ้ายแยกเห็นเท้าซ้าย ๔. เส้นแซมใต้ฐานชั้นบนม้วนขึ้นหาฐานชั้นบน ๕. กรอบแม่พิมพ์ทั้ง ๔ ด้านเห็นชัดเจน prasomdej.net พระสมเด็จดอทเน็ต เอกลักษณ์รอง ระดับความยากในการเสาะหา ๓ ดาว *** หายาก